- Mobilne i stacionarne peskare
- Komore i kabineti za peskarenje
- Industrijske i konvejerske peskare
- Usisni uređaji, silosi,

  skupljači prašine
- Sistemi za regeneraciju abraziva
- Oprema za mokro peskarenje
- Oprema za peskarenje bez prašine
- Uređaji za uklanjanje vlage
- Sistemi za čišćenje i bojenje

  unutrašnjosti cevi
- Creva, dizne, spojke, zaptivke
- Daljinski upravljači, rasveta
- Sistemi sa vodenim mlazom i UHP
- Lična zaštitna oprema

 

 

 

- Brusilice i polirke ugaone,

  čepaste, orbitalne, turbinske
- Bušilice pištoljske, ravne
- Uvrtači i stezači ravni, ugaoni sa

  i bez kontrole momenta
- Impulsni hidraulični udarni uvrtači

  sa automatskim isključenje vazduha
- Uređaji za elektronsku kontrolu
- Pneumatski čekići za razbijanje
- Testere za asfalt i kamen
- Vazdušni motori
- Industriske dizalice
- Balanseri za alat

 

 

 

 

 

 

- Klasična oprema niskog pritiska

- AirMix oprema VP sa vazduhom

- Airless oprema VP bez vazduha

- Oprema za elektrostatsko farbanje

- Oprema za industriju:

  - Pumpe, aplikatori, uredjaji,

    proporcioneri i pribor za

    automobilsku i industriju drumskih

    i šinskih vozila, brodogradnju,  

    industriju nameštaja, drvnu i

    metalopreradjivačku industriju, za

    antikorozivnu zaštitu, elektro i

    elektronsku,  prehrambenu,

    farmaceutsku, farbarsku, papirnu,

    štamparsku, plastičarsku industriju

  - Za dvokomponentne i višekomponentne materijale

  - Za sve vrste boja, premaza, zaptivnih materijala i lepka

 

 

 

- Filteri vazduha, regulatori pritiska,

  zauljivači vazduha i manometri
- Isporučuju se komplet (FRL), svaki

  element pojedinačno ili u

  konfiguraciji prema zahtevu kupca
- Veličine priključka od 1/8" do 2"
- Kapacitet od 300 do 40.000 lit/min
- Sa manuelnom, polu-automatskom i

  automatskom drenažom kondenzata
- Male težine, kompaktne konstrukcije
- Otporne na UV zračenje
- Otporne na koroziju
- Modularne konstrukcije sa spojnim

  blokovima tako da se može formirati

  svaka konfiguracija

 

 

 

 

 

 

- Pumpe za prehrambenu industriju i

  pivare, farmaceutsku, farbarsku,

  drvnu, papirnu, štamparsku,

  plastičnu, elektro i elektronsku,

  industriju cementa, brodarsku i

  brodogradilišta, avioprevoznike,

  industriju vode i rudarstvo

- Za svaki kapacitet, viskoznost,

  abrazivnost ili agresivnost materijala.

- Husky membranske pumpe na

  vazduh, kapaciteta 19 - 1040 lit/min.

- Klipne pumpe za sve tečne

  materijale sa odnosima 1:1 do 10:1.

- Sanitarne pumpe i oprema za

  prehrambenu, farmaceutsku i

  kozmetičku industriju

- Mikroprocesorski kontroleri za upravljanje, merenje i doziranje

 

 

 

- Ekstrudovana creva od nitril gume,

  prečnika do 152 mm (6”)
- Ekstrudovana creva od

  termoplastičnog poliuretana (TPU)

  prečnika do 305 mm (12”)
- Creva za komprimovani vazduh
- Creva za izvlačenje otpadnih voda
- Creva za pretakanje
- Irigaciona creva za navodnjavanje
- Rudarska creva za isušivanje
- Creva za vodu za piće
- Protiv-požarna creva
- Sve vrste mlaznica i spojki
- Mašine i rukavci za krpljenje creva

 

 

 

 

 

 

 

- Električne, benzinske

  i hidraulične pumpe

- Pumpe sa izmenljivim

  pogonskim modulima

- Kompletni uređaji sa mogućnošću

  rada više pištolja jednovremeno

- Nastavci dizni, dodatni rezervoari

- Za materijale koji se koriste u

  građevinarstvu:

  - za gipsane maltere

  - za dekorativne materijale i punioce

  - za krečenje i farbanje

  - za industrijski pripremljene

    i glet mase u prahu

 

 

 

- Za kontrolu uslova i kvaliteta rada,

  merenjem:

  - kvaliteta peskirane podloge

  - debljine mokrog filma premaza

  - debljine suvog filma premaza

  - adhezije suvog filma za podlogu

  - poroznosti suvog filma

  - temperature podloge

  - relativne vlaznosti

    i temperature vlage

- Direktna merenja, merenja

  sondama uz memorisanje podataka,

  sa mogućnostima kablovskog i

  bežičnog povezivanja na računar

 

 

 

 

 

- Mašine za markiranje:
  - kapaciteta do 7,5 lit/min
  - rad sa dva pištolja jednovremeno
  - sa pogonskom prikolicom
  - sa automatskim posipačem perle
  - sa diznama za oštre linije
- Veliki kompleti montirani na vozilo za

  radove na otvorenim drumovima
- Mašine za uklanjanje starih oznaka
- Specijalne boje za saobraćajnice
- Izrada horizontalnih oznaka za:
  - gradske ulice i otvorene puteve
  - parking mesta i sportske terene
  - aerodromske piste i komunikacije
  - radne zone u proizvodnim halama

 

 

- Pištolji ručni i automatski: niskog i

  visokog pritiska i elektrostatski

- Reciprokatori

- Mešači, grejači i grejana creva

- Creva za boju, vazhuh i peskarenje,

  niskog i visokog pritiska

- Dizne, spojke i ventili

- Filteri za boju i vazduh

- Rezervoari (Kazani)

- Regulatori niskog i visokog pritiska

- Merni i komandni uređaji, roboti

- Oprema za ličnu zaštitu rukovalaca

 

 

     
   
     

 

Copyright © 2009 Colibri Ecco d.o.o. All rights reserved.