Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, Colibri Ecco ima stručnjake koji vam mogu dati savet i preporuku u cilju definisanja zahteva za opremu, a u saglasnosti sa vašim potrebama i mogućnostima.

 

Zajedno možemo oceniti potrebu i izabrati najpogodniju opremu koja će unaprediti vašu proizvodnju. Kao preduzeće iskusno u poslovima uvoza nastojimo da isporučimo uređaje u najkraćem roku.

 

 

U cilju skraćenja prekida u proizvodnji važno je da se instaliranje izvede brzo i bez greške. Oprema koju isporučujemo uvek je ispitana kod proizvođača što pojednostavljuje instalaciju i puštanje u rad. Naše tehničko osoblje nadgleda instaliranje i proverava sve funkcije kao i puštanje u probni rad i optimizuje mogućnosti opreme. Prevedena tehnička dokumentacija koju obavezno dostavljamo je garancija za efikasno održavanje i brzo lociranje uzroka neispravnog rada.

     

 

     

 

Colibri Ecco obezbeđuje redovan servis i održavanje koje obavljaju naši posebno obučeni stručnjaci, kako u garantnom roku, tako i po njegovom isteku. Ove usluge pružamo kako našim kupcima, tako i ostalim korisnicima. Kvalitet servisnih usluga je jedan od ključnih faktora za ocenu proizvoda. U većini servisnih usluga posebno se naglašavaju intervencije na terenu, tzv. “lice u lice“ otklanjanje zastoja na terenu. Međutim, ubrzani razvoj novih tehnologija u  osnovi menjaju prirodu i način rada servisnih službi. Zadržavajući pun obim intervencija na lokaciji uređaja, uveli smo i nove servisne oblike pre svega koristeći telefonsku i računarsku komunikaciju koje omogućavaju i kupcima da sa lakoćom sami izvrše otklanjanje nekih zastoja i nepravilnosti u radu opreme. Na taj način proširujemo naša saznanja “osluškujući glas kupca” odnoseći se prema njemu kao prema “spoljnem saradniku” a sve u cilju pomnog praćenja događanja na terenu koje korisnicima osigurava pravilan i nesmetan rad, bez zastoja..

 

 

Obuka osoblja koje rukuje opremom i održava je, isto kao i prevedena pregledna dokumentacija, preduslovi su za efikasno korišćenje i brzo otklanjanje zastoja u radu uređaja.

 

Pored iskustva i posvećenosti istraživanju i razvoju, činimo izuzetne napore da obučimo naše kupce u korišćenju i servisiranju kao i prednostima naših proizvoda.

 

Za podršku, informacije i tehničku pomoć dovoljno je samo da nas pozovete telefonom.

 

Kada tome dodate i našu spremnost da vam uvek obezbedimo kvalitetnu, stručnu i besplatnu obuku, jasno je da nudimo više nego samo odličan proizvod.

 

     
   
     

 

Copyright © 2009 Colibri Ecco d.o.o. All rights reserved.